ขากรรไกรบดโกเบดูไบ

สิ่งที่ประเภทของงานที่ทำโดยโรงงานลูกบอล

Carbon Nanotubes : does matters - Digital Library. 561) ต่อมาทีมงานของ Iijima สามารถสังเคราะห์วัสดุดังกล่าวในปริมาณมากได้ โดยปรับสภาวะของการทำ arc-evaporation ท่อนาโนที่เกิดขึ้นนี้มี ...

รับราคา